Extended Scope specialist

In Nederland is men constant bezig om onze zorg doelmatiger en efficiënter te maken. Momenteel moet u nog altijd naar de huisarts om doorgestuurd te kunnen worden naar een specialist in het ziekenhuis of voor het aanvragen van een foto of MRI-scan. Dit zou sneller en zeker ook goedkoper kunnen als een gespecialiseerde fysiotherapeut u zonder tussenkomst van de huisarts kan doorverwijzen. In het buitenland maakt men hiervoor al langer gebruik van een Extended scope specialist.

Een Extended scope specialist is een fysiotherapeut die de opleiding voor Extended scope specialist heeft gevolgd, bovenop een gespecialiseerde Master opleiding.

De Extended scope specialist kan zonder tussenkomst van een huisarts verwijzen naar het ziekenhuis om een foto te laten maken, bloed te laten testen of andere onderzoeken in te zetten. Ook kan deze specialist op fysiotherapeutisch gebied medicatie voorschrijven of injecties in gewrichten zetten.

Onderzoek heeft aangetoond dat in landen waar Extended scope specialisten al werkzaam zijn (o.a. Canada, Engeland, Noorwegen en Australië) positief bijdragen aan doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid.

Het beroepsprofiel is in Nederland nog in ontwikkeling en op dit moment is de benodigde wetswijziging nog niet doorgevoerd In Nederland. Wel kan een Extended Scope specialist bij Fysiotherapie Plijter een onderbouwd advies aan de huisarts voorleggen. Dit advies heeft betrekking tot aanvullend onderzoek en doorverwijzing naar de tweede lijn of het geven van een gericht behandelplan.

Wilt u meer informatie?